Prothesia to represent Mexico at global entrepreneurship awards